Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 11–1527., 28. ja 30. det­semb­ril 11–1829. det­semb­ril 9–18 Assa­mal­la raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23. det­semb­ril 9–1427. det­semb­ril 9–1728. ja 29. det­semb­ril 10–1830. det­semb­ril 9–17 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  23. det­semb­ril 10–1527.–30. det­semb­ril 10–18 Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ava­tud:  28. det­semb­ril 12–1929. det­semb­ril 10–18 Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gu ava­tud: 23.

Haru­ko­gud püha­de ajalRead More »

[:et]

Tapa vallaraamatukogu

Ava­tud E‑R 11–18.
AIP ava­tud T‑R 10–18, L 10–15.
Lau­päe­vi­ti või­ma­lik AIP’is raa­ma­tu­id tagas­ta­da ja ka lae­nu­ta­da (väi­ke valik ole­mas koha­peal, samas saab ka ette tellida).

[:]

[:et] Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – ava­tud 11–18 29.12.2018 – ava­tud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Leht­se raa­ma­tu­ko­gu 24.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Sak­si raa­ma­tu­ko­gu 25.–26.12.2018 – sule­tud 28.12.2018 – ava­tud 10–15 01.01.2019 – suletud [:]

[:et]01.06–03.07.2018 on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
Lae­nu­täht­ae­ga saab piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tele­fo­nil 323 2081, mei­li teel või raa­ma­tu­ko­gu kodu­lehe vahendusel.[:]

[:et]Püha­de puhul on Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­ri­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja inter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12. 30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud. Üle­jää­nud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel kellaaegadel. [:]

[:et] Seo­ses Leht­se kes­ku­se­hoo­ne ehi­ta­mi­se­ga asub raa­ma­tu­ko­gu ala­tes 19. oktoob­rist 2017. a aju­ti­selt vanas asu­ko­has Räga­ve­re tee 11. Raa­ma­tu­ko­gu on ava­tud E‑R 10–18; L, P ja iga kuu vii­ma­sel töö­päe­val sule­tud. Kuna töö­ta­me väga kit­sas­tes olu­des, siis sel­lest tule­ne­valt on ka meie raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­punk­tis paku­ta­vad tee­nu­sed tava­pä­ra­sest taga­si­hoid­li­ku­mad. Raa­ma­tu­ko­gus saab lae­nu­ta­da eelkõi­ge uue­mat kir­jan­dust. Mõelnud

[:et]Tähelepanu Leht­se raa­ma­tu­ko­gu külas­ta­jad![:]Read More »

Seo­ses lam­­mu­­tus- ja ehi­tus­töö­de­ga saab ala­tes 21. sep­temb­rist raa­ma­tu­ko­gus­se sise­ne­da ars­ti­punk­ti ukse kau­du. Raa­ma­tu­ko­gu on edas­pi­di ava­tud ikka tava­pä­ra­selt E‑R 10–18 ja L 10–15. Vaban­da­me eba­meel­di­vus­te pärast!

Suve­kuu­del (juuni, juu­li ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Leht­se raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti sule­tud. Tapa inte­r­­ne­­ti- ja info­punkt on ka suve­kuu­del lau­päe­vi­ti ava­tud (10.00–15.00). Suve­kuu­del (juuni, juu­li ja august) on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja Leht­se raa­ma­tu­ko­gu lau­päe­vi­ti sule­tud. Tapa inte­r­­ne­­ti- ja info­punkt on ka suve­kuu­del lau­päe­vi­ti ava­tud (10.00–15.00).