Lehtse raamatukogu lahtiolekuajad

9.–22. augus­ti­ni on Leht­se raa­ma­tu­ko­gu ava­tud ainult esmas­päe­vi­ti, s.t 9. ja 16. augus­til 10–18.