Tapa Vallaraamatukogu tasulised teenused (hinnakiri)

Tapa | Tam­sa­lu | Assa­mal­la | Jäne­da | Leht­se | Vajan­gu

 Keh­tib ala­tes 01.04.2024

Tapa Vallaraamatukogu

 • Pal­jun­dus- ja printimisteenus 
  • for­maat A4 must­val­ge – 0,10 € / lk
  • for­maat A3 must­val­ge – 0,20 € / lk
  • for­maat A4 vär­vi­li­ne – 0,30 € / lk
  • for­maat A3 vär­vi­li­ne – 0,60 € / lk
  • for­maat A1 vär­vi­li­ne, kuni 5% kat­vust* – 2 € / lk
  • for­maat A1 vär­vi­li­ne, üle 5% kat­vust* – 8 € / lk

* hin­nan­gu­li­ne, raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja otsus

 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A3-formaat) 
  • ska­nee­ri­mi­ne doku­men­di­sööt­jast – 0,10 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Raa­ma­tu kile­ta­mi­ne (tee­nust osu­ta­tak­se ainult Inter­ne­ti- ja Infopunktis) 
  • kuni A4-for­maa­dis – 1 € / tk
  • kuni A3-for­maa­dis (suu­rem kui A4) – 1,20 € / tk
 • Doku­men­di lami­nee­ri­mi­ne (kuum­ki­le­ta­mi­ne, tee­nust osu­ta­tak­se ainult Inter­ne­ti- ja Infopunktis) 
  • A4-for­maat – 0,50 € / tk
  • A3-for­maat – 0,60 € / tk
 • Uue luge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Raa­ma­tu­kott
  • Kile­kott, tava­li­ne – 0,10 € / tk
  • Raa­ma­tu­ko­gu süm­boo­li­ka­ga kott – 3,00 € / tk

Tamsalu Raamatukogu

 • Pal­jun­dus- ja printimisteenus 
  • for­maat A4 must­val­ge – 0,10 € / lk
  • for­maat A4 vär­vi­li­ne – 0,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne doku­men­di­sööt­jast – 0,10 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Uue luge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Raa­ma­tu­kott
  • Kile­kott, tava­li­ne – 0,10 € / tk

Assamalla Raamatukogu

 • Pal­jun­dus- ja printimisteenus 
  • for­maat A4 must­val­ge – 0,10 € / lk
  • for­maat A4 vär­vi­li­ne – 0,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne doku­men­di­sööt­jast – 0,10 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Uue luge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Raa­ma­tu­kott
  • Kile­kott, tava­li­ne – 0,10 € / tk

Jäneda Raamatukogu

 • Pal­jun­dus- ja printimisteenus 
  • for­maat A4 must­val­ge – 0,10 € / lk
  • for­maat A4 vär­vi­li­ne – 0,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne doku­men­di­sööt­jast – 0,10 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Uue luge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Raa­ma­tu­kott
  • Kile­kott, tava­li­ne – 0,10 € / tk

Lehtse Raamatukogu

 • Pal­jun­dus- ja printimisteenus 
  • for­maat A4 must­val­ge – 0,10 € / lk
  • for­maat A4 vär­vi­li­ne – 0,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne doku­men­di­sööt­jast – 0,10 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Uue luge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Raa­ma­tu­kott
  • Kile­kott, tava­li­ne – 0,10 € / tk

Vajangu Raamatukogu

 • Pal­jun­dus- ja printimisteenus 
  • for­maat A4 must­val­ge – 0,10 € / lk
  • for­maat A4 vär­vi­li­ne – 0,30 € / lk
 • Ska­nee­ri­mi­ne (kuni A4-formaat) 
  • Ska­nee­ri­mi­ne doku­men­di­sööt­jast – 0,10 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
  • Ska­nee­ri­mi­ne klaa­silt – 0,20 € / 1 ori­gi­naa­li (lehe)külg
 • Uue luge­ja­pi­le­ti kor­duv väl­ja­and­mi­ne – 0,60 €
 • Raa­ma­tu­kott
  • Kile­kott, tava­li­ne – 0,10 € / tk

Kin­ni­ta­tud 20.03.2024 Tapa Val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga nr 204.