[lg_image folder=“TLRK/2012/Kiisuga_reisima” image=“DSC_0805.JPG” display=“thumb” align=“right” caption=“Vaata ka pil­te galeriist”]Kiisule meel­dib küll oma kodu­kü­las toi­me­ta­da, aga mõni­kord tuleb tal­le vas­tu­pan­da­ma­tu rei­si­hi­mu pea­le. Siis ei jää muud üle, kui sel­ja­kott sel­ga või koh­ver kät­te ja tee­le. Reis on hoo­pis põne­vam, kui kau­gel maal mõni sõber ees ootab. Nii saa­vad sel­ge­maks sel­le maa kom­bed ja keel. Kui rändamisest […]

Välisees­ti kir­ja­nik Elin Kai Too­na 75. Üks väl­ja­paist­vam noo­re­ma põl­ve välisees­ti prosaist ja luu­le­ta­ja. Sün­dis Tal­lin­nas, lap­se­põl­ve vee­tis vanaema juu­res Haap­sa­lus. On luu­le­ta­ja Ernst Enno lap­se­laps. Sat­tus lap­se­na pagu­lus­se. Prae­gu elab USA‑s, Flo­ri­das. On vaba­kut­se­li­ne kir­ja­nik. Aval­da­nud 5 ees­ti­keel­set romaa­ni. (raa­ma­tu­näi­tus Leht­se raa­ma­tu­ko­gus kir­ja­ni­ku elust ja loo­min­gust 09.07–06.08.2012)

Juu­li­kuus hak­ka­vad õit­se­ma pärnad. Pal­ju­des rah­vausun­di­tes on pärn püha puu. Kasu­ta­tak­se pär­na­puu puitu, leh­ti, õisi. Koo­re­alu­sest kihist punu­ti vanas­ti nöö­ri, nii­ne­köit, kor­ve, kala­võrke ja viis­ke. Pär­na­õie­tee on ter­vist tur­gu­ta­va, kül­me­tus­hai­gu­si ja köha lee­ven­da­va toimega.