Loodusvärvid raamides

Näi­tu­se autor Ven­nis Jär­vet on pärit Leht­se lähe­dalt Kada­ka külast. Õppis Läpi, Jäne­da ja Aeg­viidu koo­lis. TPI‑s omandas mäe­in­se­ne­ri hariduse.

Maa­li­ma hak­kas Ven­nis Jär­vet pen­sio­niik­ka jõu­des, ammu­ta­des ainest ja vär­ve nii kodu­ta­lu ümb­ru­sest kui ka rei­si­delt. V.Järvet on pühen­du­nud kodu­loo- ja sugu­võ­sauu­ri­ja. Tema koos­ta­tud on uuri­mus Kada­ka külast ja sel­le lähi­ümb­ru­sest. Suvi­ti elab­ki autor oma vane­ma­te­ko­dus endi­ses Kada­ka külas.

(Ava­tud Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus 10.05.–30.08.2012)