18.02.2013–16.03.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Eno Raua lood. Raa­ma­tu­näi­tu­se­ga tähis­ta­me kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Eno Raud sün­dis 15. veebruaril 1928. aas­tal. Tema esi­me­ne las­te­raa­mat “Nii või naa” ilmus 1957. aas­tal. Enim tun­tud raa­ma­tud on “Sip­sik”, “Nak­si­tral­lid”, “Peep ja sõnad”. Eno Raua jutu­loo­ming on sünd­mus­te­ri­kas ja seik­lus­lik, luu­le sõna­män­gu­li­ne ja kujun­dus­lik. Näi­tus on üle­val 16. […]

4.–22.02.2013 Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Roos­te­va­ba Eno Raud. 15. veebruaril tähis­ta­me las­te­kir­ja­nik Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Tema sulest ilmu­nud jutud ja luu­le­tu­sed on igi­hal­jad ja siia­ni las­te luge­mis­va­li­kus väga täht­sal kohal

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Nagu kala vees. Kir­ja­nik Eno Raud on oma las­te­luu­les ikka olnud leid­li­ku sõna­ga vigu­ri­mees, kes on oma loo­min­gus­se pan­nud sõna- ja kõla­män­gu. Vor­mi­li­selt on tema las­te­vär­sid liht­sad, sek­ka ka pike­maid luu­le­tusi. Kui kee­ru­li­ne nii­su­gust liht­sust luua oli, oleks või­nud vas­ta­ta vaid autor ise. Kõr­valt pais­tab, et luu­le­tusi kir­ju­ta­des on Eno

Nagu kala veesRead More »