Eno Raua lood

18.02.2013–16.03.2013 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus Eno Raua lood.

Raa­ma­tu­näi­tu­se­ga tähis­ta­me kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Eno Raua 85. sün­ni­aas­ta­päe­va. Eno Raud sün­dis 15. veebruaril 1928. aas­tal. Tema esi­me­ne las­te­raa­mat “Nii või naa” ilmus 1957. aas­tal. Enim tun­tud raa­ma­tud on “Sip­sik”, “Nak­si­tral­lid”, “Peep ja sõnad”.
Eno Raua jutu­loo­ming on sünd­mus­te­ri­kas ja seik­lus­lik, luu­le sõna­män­gu­li­ne ja kujunduslik.

Näi­tus on üle­val 16. märtsini.