Loomalood

1.–30. oktoob­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Loo­ma­lood”.

Loo­mad mõju­ta­vad ini­mes­te elusid tuge­valt. Nad paku­vad mei­le usal­dust, rõõ­mu, armas­tust ja selt­si. Loo­mad on ins­pi­ree­ri­nud ka pal­jusid kir­ja­nik­ke. Nii sün­di­sid­ki raa­ma­tud, mis näi­tu­sel väl­jas on.