Hea raamatukogu külastaja!

[:et]

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib külas­ta­ja­te taga­si­si­det, et veel­gi tõhus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, paran­da­da luge­ja­te tee­nin­da­mist.
Küsit­lus kes­tab ter­ve oktoob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui paber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus koha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Assa­mal­la ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te kasu­ta­te val­las mitut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le taga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii raa­ma­tu­ko­gu regist­ree­ru­nud luge­jad kui ka ini­me­sed, kes on puu­tu­nud kok­ku raa­ma­tu­ko­gu paku­ta­va­te tee­nus­te­ga. Ja and­ke ka tea­da, mil­li­seid tee­nu­seid tule­vi­kus näha soo­vik­si­te.
Täis­pikk küsit­luse link on too­dud pos­ti­tu­se lõpus. Küsi­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsit­lus on ava­tud kuni 30. oktoob­ri­ni 2020.
Tee­me ühes­koos raa­ma­tu­ko­gud paremaks!

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu

https://forms.office.com/…y4u

[:en]

 

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib külas­ta­ja­te taga­si­si­det, et veel­gi tõhus­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­de tööd, paran­da­da luge­ja­te tee­nin­da­mist.
Küsit­lus kes­tab ter­ve oktoob­ri­kuu, vas­ta­ta saab nii elekt­roo­ni­li­selt kui paber­kand­jal raa­ma­tu­ko­gus koha­peal. Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu koos­sei­su kuu­lub seit­se raa­ma­tu­ko­gu: Tapa, Tam­sa­lu, Jäne­da, Leht­se, Sak­si, Assa­mal­la ja Vajan­gu raa­ma­tu­ko­gud. Kui te kasu­ta­te val­las mitut raa­ma­tu­ko­gu, siis and­ke mei­le taga­si­si­de kõi­ki­de koh­ta. Vas­ta­ta võivad nii raa­ma­tu­ko­gu regist­ree­ru­nud luge­jad kui ka ini­me­sed, kes on puu­tu­nud kok­ku raa­ma­tu­ko­gu paku­ta­va­te tee­nus­te­ga. Ja and­ke ka tea­da, mil­li­seid tee­nu­seid tule­vi­kus näha soo­vik­si­te.
Täis­pikk küsit­luse link on too­dud pos­ti­tu­se lõpus. Küsi­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsit­lus on ava­tud kuni 30. oktoob­ri­ni 2020.
Tee­me ühes­koos raa­ma­tu­ko­gud paremaks!

 

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu

 

https://forms.office.com/…y4u

[:]