Aabits — esimene kooliraamat

24. augus­tist 18. sep­temb­ri­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Aabits — esi­me­ne koo­li­raa­mat”.

Väljapanek "Aabits - esimene kooliraamat" Tamsalu raamatukogus

Sep­temb­ri­kuu on täh­tis kuu, siis aabits uus, siis ranits uus. Uus koo­li­pluus — kõik, kõik on uus sep­temb­ri­kuus. Pea­gi on käes 1. sep­tem­ber ning esi­m­ese klas­si õpi­lased saa­vad kät­te oma esi­m­ese koo­li­raa­ma­tu, mil­leks on aabits. Nüüd saab koo­li­tee algu­se. Raa­ma­tu­ko­gu väl­ja­pa­ne­kul on eri­ne­vad aabit­sad tut­vu­miseks ja lae­na­miseks. Head avastamist!