Mees fotoaparaadiga. Edgar Kask 90

Raamatunäitus "Mees fotoaparaadiga. Edgar Kask 90" Tapa raamatukogus

10. augus­tist 19. sep­temb­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Mees foto­apa­raa­di­ga. Edgar Kask 90”.

Loo­dus­fo­tograaf ja met­sa­mees Edgar Kask oleks täna­vu tähis­ta­nud oma 90. sün­ni­päe­va. Peame teda mee­les läbi tema raa­ma­tu­te, foto­de, läbi isik­li­ke mälestuste.