[:et]Kadri Hinrikus — lastekirjanik ja ajakirja Täheke toimetaja[:]

[:et]

Väljapanek "Kadri Hinrikus - lastekirjanik ja ajakirja Täheke toimetaja"8.–26. juu­ni­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kad­ri Hin­ri­kus — las­te­kir­ja­nik ja aja­kir­ja Tähe­ke toi­me­ta­ja”.

Kad­ri Hin­ri­kus tuli las­te­kir­jan­dus­se mäles­tus­raa­ma­tu­te­ga „Miia ja Frii­da” ja „Kui emad olid väi­ke­sed”, mis said soo­ja vas­tu­võ­tu osalis­teks. Ta on kir­ju­ta­nud jutu- ja pil­di­raa­ma­tu­id, mil­le­st tun­nus­tatui­mad on „Et head hald­jad sind hoiak­sid” ja „Kata­rii­na ja her­ned”. Kad­ri Hin­ri­kus on Tar­tu las­te­kir­jan­duse auhin­na lau­reaat. 22. juu­nil tähis­tab Kad­ri Hin­ri­kus juu­be­lit, soo­vi­me tal­le pal­ju õnne ja häid mõt­teid uute raa­ma­tu­te kirjutamisel.

[:]