[:et]Imeline Island[:]

[:et]

Elle Mets Islandil1. juu­nist 30. juu­li­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Ime­li­ne Island”.

Foto­kaa­me­ra­ga käis Islan­dil Elle Mets, kel­le emot­sioo­ni­dest tul­vil jääd­vus­tus­test sai­gi kok­ku näitus.
Ise on ta öel­nud nii:

“Ilm­selt on pal­jud meist kord­ki elus iha­nud oma sil­ma­ga näha Islan­dit. Sel­le müs­ti­li­se saa­re­ga keset Atlan­di ookea­ni on seo­tud pal­ju lugusid ja näh­tusi, mis meie reaal­su­se­ta­ju­ga kui­da­gi ei taha haa­ku­da. Tahaks ju ikka päris ise näha-kat­su­da-koge­da, mis on see müs­ti­li­ne vett­purs­kav gei­ser, kui­das saab keset süda­su­ve lius­ti­ku­jär­vel jää­pan­ka­de vahel trii­vi­da, rää­ki­ma­ta vul­kaa­ni­lis­te mäge­de pide­vast ähvar­da­vast kohalolekutunnetusest.

Nüüd, mil mul endal õnnes­tus möö­du­nud suvel ise Islan­dil tuu­ri­ta­mas käia, sain sealt kaa­sa sel­li­se emot­sioo­ni­de­tul­va, mida liht­salt pidin kel­le­ga­gi jaga­ma. Ja loo­mu­li­kult pil­di­kee­les, mis on mul­le kõi­ge süda­me­lä­he­da­sem. See oli­gi käes­ole­va näi­tu­se tõukejõuks.”

[:]