[:et]Eesti triipkood rahvariietes[:]

[:et]

Käsitöönäitus "Eesti triipkood rahvariietes"8. juu­nist 28. augus­ti­ni (juu­lis sule­tud) 2020. a on Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus tra­dit­sioo­ni­li­ne suvi­ne käsi­töö­näi­tus — “Ees­ti triip­kood rah­va­riie­tes”.

See­kord koos­neb näi­tus kahest osast: Trii­bu­li­sed see­li­kud ning Elve Nur­ga rah­va­rõi­vas­te komplektid.
Näi­tu­se koos­tas Luu­le Nur­ga MTÜ-st Loometöö.

[:]