[:et]Täheke 60[:]

[:et]

13.–30. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Tähe­ke 60”.

Tähe­kese 60. sün­ni­päe­va puhul näi­tu­sel valik aja­kir­ju läbi aas­ta­te. Pal­jud tore­dad ees­ti las­te­raa­ma­tud ja luu­le­tu­sed nägid ilma­val­gust esmalt just Tähe­ke­ses. Näi­tu­sel valik tun­tu­maid raa­ma­tu­id ja luuletusi.

[:]