[:et]Päkapikumöll võib alata[:]

[:et]

Väljapanek "Päkapikumöll võib alata"2.–27. det­semb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Päka­pi­ku­möll võib ala­ta”.

Jõu­dis kät­te aas­ta kõi­ge ooda­tum aeg, päka­pi­kud on täies töö­hoos ja külas­ta­vad öösi­ti sala­ja lap­si, et tub­li­de­le las­te­le ülla­tusi teha. Raa­ma­tu­ko­gu riiu­lilt on igal väi­ke­sel ja suu­rel külas­ta­jal või­ma­lik lei­da vah­vaid päka­pi­ku­raa­ma­tu­id. Tore­dat jõu­luoo­tust mei­le kõigile.

[:]