[:et]Jõulutaat on meie poole teel[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Jõulutaat on meie poole teel"27. novemb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jõu­lu­taat on meie poo­le teel”.

Jõu­lu­va­na tulekuks tuleb end vara­kult val­mis pan­na. Kin­gi­tu­se lunas­ta­miseks võib luge­da luu­le­tust, laul­da või hoo­pis­ki jõu­lu­taa­di­le enda käsi­töö­os­kust demonst­ree­ri­da. Suureks abiks on näi­tu­sel ole­vad luu­le-ja lau­lu­raa­ma­tud ning meis­ter­da­mise käsiraamatud.

[:]