[:et]Juba jõulud mõtetes[:]

[:et]

Raamatunäitus "Juba jõulud mõtetes"2.–27. det­semb­ri­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Juba jõu­lud mõte­tes”.

Aas­ta­ring on täis saa­mas. Det­sem­ber on jõu­lu­kuu ning pühadeoo­tus hak­kab vara­kult hin­ge puge­ma. Pühad ongi sel­leks, et võt­ta aeg maha, unus­ta­da täie­li­kult eil­sed ja täna­sed mured ning olla siin ja praegu.

[:]