[:et]Meie jõulud[:]

[:et]

Raamatunäitus "Meie jõulud"27. novemb­rist 2019. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2020. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Meie jõu­lud”.

Jõu­lu­aeg on lap­se­põl­ve lahu­ta­ma­tu osa: adven­di­ka­lend­ris jär­je pida­mi­ne, päka­pik­ku­de otsi­mi­ne, kuu­se tup­pa too­mi­ne ja ehti­mi­ne ning loo­mu­li­kult jõu­lu­õh­tu — koos jõu­lu­va­na, kin­gi­tus­te ja maits­va toi­du­ga. Näi­tu­sel saab aimu sel­lest, mis oli meie esi­va­ne­ma­te jaoks jõu­lu­de ajal olu­li­ne. Lisaks saa­vad lap­sed vas­tuse küsi­mu­se­le, kui pikk on üks kesk­mi­ne päkapikk.

[:]