[:et]Kevadine ilu ja vägi taimedes[:]

[:et]

6. maist 21. juu­ni­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Keva­di­ne ilu ja vägi tai­me­des”.

Suu­red ja väi­ke­sed tai­med meie ümber. Tar­ku­sed lil­le­dest puu­de­ni keva­di­ses loo­duses. Õied paku­vad sil­mailu. Olgu õite väli­mus mil­li­ne tahes, kõi­gil neil on elu­täh­tis üles­an­ne val­mis­ta­da uute tai­me­de tekkeks tar­vi­lik­ke seemneid.

[:]