[:et]“Johann Voldemar Jannsen — luuletaja, kirjanik ja eesti rahva ärataja”[:]

[:et]

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Johann Vol­de­mar Jann­sen — luu­le­ta­ja, kir­ja­nik ja ees­ti rah­va ära­ta­ja”.

Täna­vu möö­dub 200 aas­tat Johann Vol­de­mar Jann­se­ni sün­nist. Meie rah­vus­li­ku lii­ku­mise alga­ta­ja loo­min­gu ees­mär­giks oli rah­vast val­gus­ta­da, õpe­ta­da ja kõl­be­li­selt harida.

[:]