[:et]Munapühad on tulekul[:]

[:et]

Väljapanek "Munapühad on tulekul"11.–30. april­li­ni 2019. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Muna­pü­had on tule­kul”.

Muna­pü­had on lii­kuv püha täp­selt nagu vast­la­päevgi. See püha koos­neb mit­mest päe­vast ning tähis­tab keva­de saa­bu­mist ja paas­tua­ja lõppu.

[:]