[:et]Rändnäitus “Meie koduvald” Jäneda raamatukogus[:]

[:et]

Rändnäitus "Meie koduvald" Jäneda raamatukogus3. april­list 23. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus ränd­näi­tus “Meie kodu­vald”.

Tapa val­lal täi­tus, pea­le 2017. a ühi­ne­mist, esi­me­ne tege­vus­aas­ta. Näi­tu­sel on väl­ja too­dud Tam­sa­lust pärit foto­kunst­ni­ku Tiiu Hein­soo sil­ma­de läbi vali­mik Tapa val­la vaa­ta­mis­väär­sus­test. Näi­tu­se kor­ral­da­ja on  Tapa val­la­kunst­nik-kujun­da­ja Eele Ehasoo.

[:]