[:et]Koopiamaalide näitus “Ametniku hobi”[:]

[:et]

Koopiamaalide näitus "Ametniku hobi"11.–25. april­li­ni 2019. a Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus koo­pia­maa­li­de näi­tus “Amet­ni­ku hobi”.

Maa­lid (õli lõuen­dil, papil või vinee­ril) on val­mi­nud KUMU koo­pia­maa­li kur­sus­tel 2015.–2019. a, juhen­da­ja: Mal­le-Reet Hei­del­berg. Koo­piad maa­lis Alar Teras, kes on Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik ning Tapa val­la­vo­li­ko­gu liige.

[:]