Kuidas tähistada emadepäevaKuidas tähistada emadepäeva

20. april­list 11. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Kui­das tähis­ta­da ema­de­päe­va”.

Väl­ja­pa­nek lugu­dest ja luu­le­tus­test, mis kõne­le­vad emast.

20. april­list 11. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Kui­das tähis­ta­da ema­de­päe­va”.

Väl­ja­pa­nek lugu­dest ja luu­le­tus­test, mis kõne­le­vad emast.