Kohtumine Ilmar TomuskigaKohtumine Ilmar Tomuskiga

Kohtumine Ilmar Tomuskiga Lehtses Kohtumine Ilmar Tomuskiga Jänedal6. mail kell 11.00 Leht­se koo­li saa­lis ja kell 13.00 Jäne­da los­si saa­lis koh­tu­mi­ne kir­ja­nik Ilmar Tomus­kiga.

Kohtumine Ilmar Tomuskiga Lehtses Kohtumine Ilmar Tomuskiga Jänedal6. mail kell 11.00 Leht­se koo­li saa­lis ja kell 13.00 Jäne­da los­si saa­lis koh­tu­mi­ne kir­ja­nik Ilmar Tomus­kiga.