Pirruse pintslitõmbed raamatutesPirruse pintslitõmbed raamatutes

Raamatuväljapanek "Pirruse pintslitõmbed raamatutes"24. novemb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Pir­ru­se pints­li­tõm­bed raa­ma­tu­tes”.

Piret Mil­de­ber­gi kunst­ni­ku­ni­mi on Pir­rus. Jõu­lu­kuul on väl­jas raa­ma­tud ja aja­kir­jad, mida kau­nis­ta­vad tema teh­tud pildid.