Aasta oodatuim aeg

Raamatunäitus "Aasta oodatuim aeg"24.11.2014–10.01.2015 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta oodat­uim aeg”.

Aas­ta üks enim ooda­tud aeg on jõu­lud, mis sel aas­tal saa­vad algu­se 1. adven­di­ga 30. novemb­ril. Näi­tu­selt leiab jõu­lu­kin­gi idee, jõu­lu­luu­le­tu­se või hoo­pis kodu kau­nis­ta­miseks uue nipi.