Varese jõuludVarese jõulud

Raamatunäitus 24. novemb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Var­ese jõu­lud”.

Vares Vil­le­mi­le talv meel­dis, sest siis ei pida­nud pesa ehi­ta­ma ega poe­gi toit­ma. Ja mis pea­mi­ne – tal­vel olid jõu­lud. Hen­no Käo jutus len­das vares õuelt õue­le, et head-pare­mat nok­ka saada.
Julius Oro tun­tud las­te-luu­le­tu­ses kõne­les vares lap­se­le oma jõu­lu­dest. Tema pidas pühi met­sas ja saiaks kõl­bas ime­häs­ti üksik nisupea.
Lisaks jut­tu­de­le on vares mit­me tal­ve- ja jõu­lu­luu­le­tu­se tege­laseks. Kõla­gu raa­ma­tu­näi­tu­sel ka var­ese vah­va jõu­lu­laul — kraaks ja kraaks!

Raamatunäitus 24. novemb­rist 10. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Var­ese jõu­lud”.

Vares Vil­le­mi­le talv meel­dis, sest siis ei pida­nud pesa ehi­ta­ma ega poe­gi toit­ma. Ja mis pea­mi­ne – tal­vel olid jõu­lud. Hen­no Käo jutus len­das vares õuelt õue­le, et head-pare­mat nok­ka saada.
Julius Oro tun­tud las­te-luu­le­tu­ses kõne­les vares lap­se­le oma jõu­lu­dest. Tema pidas pühi met­sas ja saiaks kõl­bas ime­häs­ti üksik nisupea.
Lisaks jut­tu­de­le on vares mit­me tal­ve- ja jõu­lu­luu­le­tu­se tege­laseks. Kõla­gu raa­ma­tu­näi­tu­sel ka var­ese vah­va jõu­lu­laul — kraaks ja kraaks!