Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Sini­must­val­ge.

Meie vaba­rii­gi 95. sün­ni­päe­vaks pani­me väl­ja raa­ma­tud, mil­le pilti­del on kasu­ta­tud sini­must­val­get vär­vi­la­hen­dust. Väl­ja­pa­nek pakub ka mõt­teid pidu­päe­va kau­nis­tus­te tege­miseks nen­des värvides.