Küünlakuu

01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Küün­la­kuu.

Veebruar kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: küün­la­kuu (küün­la­päe­va jär­gi), vast­la­kuu (vast­la­päe­va jär­gi), tui­su­kuu (veebruari tui­su­il­ma­de jär­gi), rado­kuu (raju­de ilma­de jär­gi), hun­di­kuu (hun­ti­de jook­sua­ja järgi).

Näi­tus tut­vus­tab küün­la­kuu rah­va­ka­lend­ri täht­päe­vi (küünla‑, luuvalu‑, vastla‑, tuh­ka- ja madi­se­päev). Küün­la­kuu külm toob soo­ja suve. Soe küün­la­kuu ennus­tab kül­ma kevadet.