Maasikamaitsemiskuu

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku koos­ta­si­me Lee­lo Tung­la suve­tee­malis­test luu­le­tus­test ja jut­tu­dest. Tema luu­le­tu­ses „Juuni“ on see suve­kuu hei­na­kuu, jaa­ni­kuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.

Kir­ja­ni­kult on las­te­le ilmu­nud hul­ga­li­selt raa­ma­tu­id, samu­ti on ta aja­kir­ja „Hea laps“ peatoimetaja.

Sel­le aas­ta maa­si­ka­mait­se­mis­kuu 22. päe­val saab Lee­lo Tun­gal 65-aastaseks.

(ava­tud 11.06–09.07.2012)