Suur maailm väikeses aias

Aed on maa­gi­li­ne paik, väi­ke osa­ke oma­loo­dud loo­dust, mis annab ener­giat ning muu­tub koos aas­ta­ae­ga­de ja sinu endaga.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas (I korrus).