01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Eve Rein­vä­li vil­di­tud nuk­ku­de näi­tus. Eve Rein­vä­li töö­tab Pär­nu las­te­ko­dus kas­va­ta­ja­na. Vil­la avas­tas enese jaoks kuus aas­tat tagasi, kui nägi vilti­mist kõr­valt. Proo­vis ka ise ja vilti­mi­ne hak­kas kohe meel­di­ma. Eve han­kis vil­la ja nõe­lad ning hak­kas toksima.

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Vil­di­tud jõu­lu­lu­gu. Vilti­da on vah­va, sest vil­la moon­du­mi­ne vil­diks toi­mub kui võlu­väel. Vill muu­tub vil­diks kuu­mu­se, niis­ku­se ja hõõr­du­mise koos­mõ­jul või siis hoo­pis­tük­ki nõe­la­ga tok­si­des. Vilt on arva­ta­vas­ti vanim ini­m­ese val­mis­ta­tud teks­tiil. Vil­di­tud ese pakub soo­ja ja sil­ma­rõõ­mu. Vil­di­tud män­guas­ja­ga on mõnus män­gi­da. Meil on väl­ja pan­dud raa­ma­tud, kust võib

Vil­di­tud jõu­lu­lu­guRead More »