2. det­semb­rist. 17. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Jäne­da 660 — juu­be­li­aas­tal juh­tu­nud Näi­tu­sel on Jäne­­da-tee­­ma­­li­­sed post­kaar­did läbi aega­de ja kil­lu­ke­sed täna­vus­test juu­be­li­aas­ta sündmustest.

Jäne­da küla 660. juu­be­li puhul on ilmu­nud post­kaart. Kaar­di esi­kül­je moo­dus­tab pilt­mo­saiik sel­lest, mis on meie külas läbi aja­loo eri­list ja oma­pä­rast. Näi­teks üks suu­ri­maid Ees­ti kait­se­lin­nu­sease­meid Jäne­da Lin­na­mä­gi või vana pul­li­tall, mis on teat­riks ümber ehi­ta­tud. Lisaks foto­de­le on esi­kül­jel kir­jad Jäne­da aja­loolis­te nime­de­ga ning arv 660. Iga vaa­te koh­ta on kaar­di taga­kül­jel väike

Jäne­da 660Read More »