Jäneda 660

Jäneda 660 postkaartJäne­da küla 660. juu­be­li puhul on ilmu­nud post­kaart. Kaar­di esi­kül­je moo­dus­tab pilt­mo­saiik sel­lest, mis on meie külas läbi aja­loo eri­list ja oma­pä­rast. Näi­teks üks suu­ri­maid Ees­ti kait­se­lin­nu­sease­meid Jäne­da Lin­na­mä­gi või vana pul­li­tall, mis on teat­riks ümber ehi­ta­tud. Lisaks foto­de­le on esi­kül­jel kir­jad Jäne­da aja­loolis­te nime­de­ga ning arv 660. Iga vaa­te koh­ta on kaar­di taga­kül­jel väi­ke tutvustus.

Kaart ilmub tänu Jäne­dal asu­va fir­ma Ago­rek OÜ raha­li­se­le toele, kujun­da­ja Liina Kal­di­le ning lah­ke­te­le foto­de jaga­ja­te­le Erik Löö­per ja Georg Särekanno.

Kaar­ti saab osta Jäne­da raa­ma­tu­ko­gust, muu­seu­mist ja Käsi­töö­kes­ku­sest ning Tapa linnaraamatukogust.

Sir­je Reinula
Jäne­da raamatukogu