Jäneda 660 — juubeliaastal juhtunud

2. det­semb­rist. 17. jaa­nua­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Jäne­da 660 — juu­be­li­aas­tal juhtunud

Näi­tu­sel on Jäne­da-tee­ma­li­sed post­kaar­did läbi aega­de ja kil­lu­ke­sed täna­vus­test juu­be­li­aas­ta sündmustest.