1.–26. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Ei lau­su mus­ta ega val­get. Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­sed õpe­ta­ja Elle Käo­saa­re juhen­da­misel joo­nis­ta­sid mus­ta­ga valgele pabe­ri­le nägusid. Need tege­lased ei lau­su mus­ta ega val­get, aga on siis­ki üsna vär­vi­kad kujud. Näi­tu­sel on väl­jas las­te kuns­ti­tööd ning raa­ma­tud mus­ta ja val­ge teemadel.

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lõbus­tan sil­ma lume­ga, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga. Tal­veajal kau­nis­tab meie mui­nas­ju­tu­tu­ba sinis­tes ja val­ge­tes too­ni­des kuns­ti­näi­tus. Lume- ja tal­ve­pilti­de auto­ri­teks on Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­sed. Õpilasi juhen­das õpe­ta­ja Elle Käo­saar. Näi­tu­se­le anna­vad kül­ma võlu juur­de sinist ja hõbe­dast vär­vi kujud.

Näi­tus Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­las­te pilti­dest, mil­lel on kuju­ta­tud sügi­sest met­sa ja see­ni. Õpi­las­te juhen­da­ja on Elle Käo­saar. (2.–27. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)