Lõbustan silma lumega, näpistan kõrva külmaga

Näitus "Lõbus­tan silma lumega, näpis­tan kõrva külmaga"09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lõbus­tan sil­ma lume­ga, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga.

Tal­veajal kau­nis­tab meie mui­nas­ju­tu­tu­ba sinis­tes ja val­ge­tes too­ni­des kuns­ti­näi­tus. Lume- ja tal­ve­pilti­de auto­ri­teks on Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi lap­sed. Õpilasi juhen­das õpe­ta­ja Elle Käo­saar. Näi­tu­se­le anna­vad kül­ma võlu juur­de sinist ja hõbe­dast vär­vi kujud.

[lg_folder folder=“TLRK/2013/L6bustan_silma_lumega/” paging=“false”]