Seeneralli

Näi­tus Vil­jan­di Huvi­koo­li kuns­ti­rin­gi õpi­las­te pilti­dest, mil­lel on kuju­ta­tud sügi­sest met­sa ja see­ni. Õpi­las­te juhen­da­ja on Elle Käosaar.

(2.–27. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu lasteosakonnas)