17. märt­sist 17. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Mees, kes teab ussi­sõ­nu”. Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab lähe­malt kir­ja­ni­ku ja aja­kir­ja­ni­ku And­rus Kivi­räh­ki loomingut.

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. novemb­ri­ni. Lot­tet tun­ne­vad mui­du­gi kõik. Tema­ga juh­tu­vad ala­ta­sa min­gid põne­vad asjad. Rei­si­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maa­le või Kuu pea­le. Lot­te sõp­ra­de­le kass Bru­no­le ja jänes Alber­ti­le on lisan­du­nud kol­me kõr­va­ga kuujänes.