Mees, kes teab ussisõnu

17. märt­sist 17. april­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Mees, kes teab ussi­sõ­nu”.

Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab lähe­malt kir­ja­ni­ku ja aja­kir­ja­ni­ku And­rus Kivi­räh­ki loomingut.