13. augus­tist 10. sep­temb­ri­ni Jäne­da käsi­töö­kes­ku­ses käsi­töö­selt­si Tun­tu (Tam­pe­re, Soo­me) lapi­töö­de näi­tus „Lapu­ta: Tae­va­loss“. Jaa­pan­la­se Hay­no Miyaza­ki ani­ma­fil­mi „Len­dav kind­lus“ ela­mus­te ajel ongi sün­di­nud näi­tu­se­le sea­tud lapi­tööd. Töö­de suu­ru­seks on 120 x 30 ver­ti­kaal­asen­dis. Töid on näi­tu­sel väl­jas seits­melt auto­rilt. 13. augus­tist 10. sep­temb­ri­ni Jäne­da käsi­töö­kes­ku­ses käsi­töö­selt­si Tun­tu (Tam­pe­re, Soo­me) lapi­töö­de näi­tus „Lapu­ta: Tae­va­loss“. Jaapanlase

Lapu­ta: Tae­va­lossLapu­ta: Tae­va­lossRead More »