Rootsi kirjanduse kuu

3. juu­nist 28. juu­ni­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Root­si kir­jan­duse kuu”.

Kul­tuu­ri­rik­ku­se aas­tal juu­nis valik root­si kir­jan­dust nii suur­te­le kui väikestele.