Ma suudan kirjutada ükskõik kus

30. maist 31. juu­li­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Ma suu­dan kir­ju­ta­da üks­kõik kus”.

Tun­tud ja armas­ta­tud las­te­kir­ja­nik Ilmar Tomusk tähis­tab 28. juu­nil 60. sün­ni­päe­va. Tema raa­ma­tu­id loe­vad nii noo­red kui vanad. Olgu Vol­li lood või Kri­bu ja Kra­bu krim­kad, rää­ki­ma­ta väi­ke­set Vunt­sist, Por­gan­di­pi­ru­kast või pöö­ra­sest puh­ku­sest Para­kat­kus. Soo­vi­me tera­vat sul­ge ja tore­daid ideid lugu­de kirjutamiseks.