Unustatud mänguasjad

3. juu­nist 1. oktoob­ri­ni 2024. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Unus­ta­tud män­guas­jad”.

Näitus "Unustatud mänguasjad"

Vaht­kum­mi­st män­guas­ju haka­ti mas­si­li­selt toot­ma alles 1970. aas­ta­tel „Polü­mee­ris”. Eri­ne­va­te män­guas­ja­de valik oli lai, pea­mi­selt too­de­ti loo­ma- ja lin­nu­fi­guu­re, aga teh­ti ka näi­teks Karls­so­neid, jõu­lu­va­na­sid, päka­pik­ke ja mit­me­su­gu­seid suve­nii­re eri­ne­va­te­le asu­tus­te­le. Vaht­kum­mi­st män­guas­ju nime­ta­sid “Polü­mee­ri” kunst­ni­kud kar­vas­ta­tud pea­lis­pin­na pärast “samb­la­loo­ma­deks”. Ühed tun­tu­mad samb­la­loo­mad olid 1980. aas­ta Mosk­va olüm­pia­män­gu­de mas­kott Miš­ka ja Tal­lin­nas toi­mu­nud pur­je­re­ga­ti mas­kott Vig­ri. Meie näi­tu­sel on väl­jas väi­ke valik eri­ne­vaid mänguasju.