Tapa Muusika- ja Kunstikooli täiskasvanute kunstiringi näitus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli täiskasvanute kunstiringi näitus

21. märt­sist kuni 22. juu­ni­ni 2023. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi näi­tus.

Näi­tu­sel saab näha “ime­lik­ke ini­me­si”, mere­vaa­teid, loo­dus­maas­tik­ke ja pal­ju muud­ki. Kuns­ti­õpe­ta­ja Katrin Lee­te juhen­da­misel on val­mi­nud jäl­le­gi põne­vad tööd, mis lau­sa kut­su­vad uudis­ta­ma. Näi­tus tee­nin­dus­osa­kon­nas on ava­tud 22. juunini.