Linoleumist kartulini

Väike kõrgtrükinäitus "Linoleumist kartulini"

6.–30. augus­ti­ni Tapa raa­ma­tu­ko­gus (II kor­ru­sel) TYPA trü­ki- ja pabe­ri­kuns­ti­kes­ku­se väi­ke kõrg­trü­ki­näi­tus “Lino­leu­mist kar­tu­li­ni”.

TYPA rändtöötuba

6. augus­til algu­se­ga 14.00 TYPA ränd­töö­tu­ba Tapa raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel.
Tul­ge jul­gelt osa võtma!