[:et]Tapa valla raamatukogud 11.03.–30.04.2021[:en]Tapa valla raamatukogud 11.03.–11.04.2021[:]

[:et]

Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–30.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka raa­ma­tu­te tagas­tus­kas­ti (peauk­se kõrval).

Inter­ne­ti­ar­vu­ti kasu­ta­mise või­ma­lus on ainult ette­re­gist­ree­ri­misel ning kuni 30 minu­tit. Inter­ne­ti­ar­vu­ti­tes on luba­tud luge­da e‑väljaandeid, kasu­ta­da Rii­gi Tea­ta­jat, külas­ta­da koha­li­ku oma­va­lit­su­se ja rii­gi vee­bi­leh­ti, tasu­da arveid, kasu­ta­da post­kas­ti ja teha muid iga­päe­vaeluks olu­li­si tegevusi.

Palu­me raa­ma­tu­kok­ku lii­ku­misel jälgida 2 + 2 reeg­lit ning raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­ga vahe­tul suht­le­misel kan­da mas­ki. Püsi­me terved!

Kõi­ge kind­lam, et teie soov saaks lahen­duse, on suhel­da oma „kodu­raa­ma­tu­ko­gu“ töötajaga.

Raa­ma­tu­ko­gu­de töö­ajad ja kontaktid:

[:en]

Tin­gi­tu­na koroo­na­vii­ru­se laiast levi­kust ja valit­su­se keh­tes­ta­tud kor­ral­dus­test toi­mub Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­des 11.03–11.04.2021 kon­tak­ti­va­ba lae­nu­ta­mi­ne. Raa­ma­tu­id saab tel­li­da tele­fo­ni või mei­li teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud tea­vi­kud saab kät­te raa­ma­tu­ko­gu ukselt ning Tapal on hea või­ma­lus tel­li­tud tea­vi­ku­te kät­te­saa­miseks kasu­ta­da raa­ma­tu­kap­pi (24/7). Tea­vi­kuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­ma­tu­ko­gu uksel ning Tapal ja Tam­sa­lus ka raa­ma­tu­te tagas­tus­kas­ti (peauk­se kõrval).

Inter­ne­ti­ar­vu­ti kasu­ta­mise või­ma­lus on ainult ette­re­gist­ree­ri­misel ning kuni 30 minu­tit. Inter­ne­ti­ar­vu­ti­tes on luba­tud luge­da e‑väljaandeid, kasu­ta­da Rii­gi Tea­ta­jat, külas­ta­da koha­li­ku oma­va­lit­su­se ja rii­gi vee­bi­leh­ti, tasu­da arveid, kasu­ta­da post­kas­ti ja teha muid iga­päe­vaeluks olu­li­si tegevusi.

Palu­me raa­ma­tu­kok­ku lii­ku­misel jälgida 2 + 2 reeg­lit ning raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja­ga vahe­tul suht­le­misel kan­da mas­ki. Püsi­me terved!

Kõi­ge kind­lam, et teie soov saaks lahen­duse, on suhel­da oma „kodu­raa­ma­tu­ko­gu“ töötajaga.

Raa­ma­tu­ko­gu­de töö­ajad ja kontaktid:

[:]