[:et]Kodutanumast kaugemal — eestlaste reisid[:]

[:et]

Väljapanek "Kodutanumast kaugemal - eestlaste reisid"2.–31. märt­si­ni 2020. a Tam­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kodu­ta­nu­mast kau­ge­mal — eest­las­te rei­sid”.

Eest­la­ne on rei­si­rah­vas. Rei­si­mi­ne ei ole ainult lõbus ja põnev, see on ka kasu­lik füü­si­li­se­le, vaim­se­le ja emot­sio­naal­se­le ter­vi­se­le. Rei­si­da — tähendab ela­da, kas­või raa­ma­tu­te abil!

[:]